inSight Source Update

Woensdag 31 mei 2017 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in inSight Source.

 

Weergave tijdzones UTC en CE(S)T
De tachograaf registreert alles in UTC tijd (Coordinated Universal Time). UTC tijd is overal in de wereld gelijk en daardoor niet afhankelijk van waar het voertuig zich bevind.

 

inSight Source neemt deze tijd registraties 1 op 1 over bij het weergeven van tachograaf en bestuurderskaartgegevens.

 

Om de tijden in de lokale CE(S)T tijdzone (Central European (Summer) Time) weer te geven is bij elk scherm waar van toepassing de optie toegevoegd om de gegevens weer te geven in UTC of CE(S)T.

 

Ook bij het genereren van rapporten is deze optie beschikbaar. In het rapport is aangegeven in welke tijdzone de tijden worden weergegeven.

 

Overtredingen Filter Trein/Boot Overgang
Artikel 9 van de rij- en rusttijdenwet geeft aan dat de dagelijkse rust maximaal 2 keer mag worden onderbroken voor een gezamenlijke periode van niet meer dan 1 uur. Dit mag alleen wanner deze onderbreking het op of af rijden van trein of boot betreft.

 

De knop trein/boot op de tachograaf mag hierbij gebruikt worden maar is niet verplicht. Bij een controle wordt gevraagd naar facturen/bonnetjes van de overtocht om te bewijzen dat de rust legitiem is onderbroken.

 

Omdat enkel door tachograaf gegevens niet eenduidig is vast te stellen dat de onderbreking van de rust hiermee te maken heeft is artikel 9 niet opgenomen in de overtredingen module van inSight Source.

 

Met deze wijziging in inSight Source is mogelijk om geconstateerde overtredingen veroorzaakt door een onderbreking in de dagelijkse rust uit de lijst te filteren. Deze mogelijk bestaat alleen wanneer de onderbrekingen in de dagelijkse rust niet meer dan 2 en een periode van niet meer dan 1 uur betreft. Ook moet in die periode de knop trein/boot op de tachograaf gebruikt zijn.

 

Deze filter is alleen beschikbaar bij de rapportages en in de rapportages wordt weergegeven dat een filter is toegepast.

 

Alleen overtredingen die worden berekend na 31 mei (op basis van nieuw aangeboden gegevens via de bestuurderskaartbestanden) zullen deze filter waar van toepassing hebben. Oudere, reeds bestaande overtredingen zullen niet voorzien worden van deze filter.

 

Licentienummers
Licenties worden voorzien van een uniek nummer. Met dit nummer is het eenvoudiger communiceren met uw reseller inzake licenties.

 

Licenties aanmaken
Met deze wijziging in inSight Source is het mogelijk om zelf nieuwe licenties aan te maken. Hiervoor is de tussenkomst van de reseller niet meer noodzakelijk.

 

Het aanmaken van nieuwe licenties kunt u uitvoeren in functie Reseller – Licentie – Knop ‘Nieuw’. Door het ingeven van het aantal nieuwe licenties dat u wilt toevoegen wordt een voorstel berekend. Wanneer u akkoord bent met het voorstel worden de wijzigingen doorgevoerd.

 

Bij 7 per voertuig licenties wordt automatisch een pakket 20 licentie aangeboden, dit omdat het voordeliger is voor u dan 7 afzonderlijke per voertuig licenties. Bij deze aanbieding worden de resterende maanden van de bestaande licenties omgezet naar een overgangslicentie. Zie de help teksten voor meer informatie.

 

Het blijft altijd mogelijk om wijzigingen in licenties door uw reseller te laten uitvoeren.