AVG en inSight Source

29 september 2020

13 april 2018

 

Op 25 mei 2018 treedt in de hele EU een wijziging van Europese gegevensbeschermingsregels in werking (de AVG).

De AVG is van toepassing op elektronische gegevens, zoals e-mails en database en ook op bestanden uit de digitale tachograaf.

Door de aard van de software van inSight Source worden binnen deze applicatie persoonsgegevens gearchiveerd en verwerkt.

 

Volgens de AVG (artikel 4) is de opdrachtgever de Verantwoordelijke voor persoonsgegevens en de leverancier de Verwerker van deze persoonsgegevens.

 

Binnen de AVG is bepaald dat Verantwoordelijke en Verwerker afspraken omtrent het verwerken van persoonsgegevens vastleggen in een Verwerkersovereenkomst.

 

Om ervoor te zorgen dat niet iedere afnemer van inSight Source afzonderlijk een eigen Verwerkersovereenkomst hoeft op te stellen, heeft ASSE een Verwerkersovereenkomst opgesteld. Daarin staan zaken beschreven omtrent privacy en geheimhouding.

 

Deze overeenkomst kan aangevraagd worden op privacy@asse.nl. Na aanvraag wordt u deze overeenkomst toegestuurd, samen met een geüpdatete gebruikersovereenkomst inSight:Source.

Wanneer deze ondertekend naar privacy@asse.nl gestuurd zijn, worden deze door ASSE ondertekend en naar u teruggestuurd.

Mocht u hier verder vragen over hebben, kunt u deze stellen door een mail te sturen naar privacy@asse.nl