6-4-2021 Toegevoegd: Extra info Overtredingen Rapportage

7 april 2021

6-4-2021

 

We hebben een kleine maar toch nuttige toevoeging voor de overtredingen rapporten:

 

Er is nu namelijk duidelijk te zien welk wetsartikel zich verhoudt tot de begane overtreding. Tevens is de URL van dit wetsartikel toegevoegd zoals te zien is in onderstaande afbeelding.

Via de URL kom je bij de wetsartikelen terecht. Je kunt hier dan de feitcode opzoeken met het bijbehorende lidnummer tussen de ( ).

 

 

Tevens is deze extra informatie te zien op inSight Source zelf bij het kopje Chauffeurs –> Overtredingen: