06-07-2021: Mobility package

6 juli 2021

06-07-2021

 

De eerste aanpassingen van het Mobility Package zijn sinds 20 augustus 2020 actief. Het Mobility Package is een pakket van wijzigingen in de rij- en rusttijdenwet, cabotage en detachering. Het pakket loopt van moment van schrijven tot en met 2026.

Voor meer info zie de website van het ILT of de website van de Europese Commissie 

 

Waar (technisch) mogelijk maken we aanpassingen om een zo compleet mogelijke tachograaf analyse software te kunnen blijven aanbieden. Op basis van het Mobility Package zijn er vooralsnog geen wijzigingen in inSight Source mogelijk

 

De laatste wijziging met betrekking tot de rij en rusttijden is:

 

Wekelijkse rust verkorten

Er mag hooguit eens per elke twee weken een verkorte wekelijkse rust (korter dan 45 uur, minimaal 24 uur) worden genoten.

 

De verdere verloop van het Mobility Package wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Eventuele aanpassingen of toevoegingen in inSight Source worden door middel van nieuwsberichten aangekondigd. Zodat je zeker weet dat je op hoogte blijft van de wijzigingen in de software en je tachograaf beheer op orde hebt, nu en in de toekomst.