Vertraging digitale werkplaatskaarten zorgen voor onzekerheid

Op 15 juni 2019 zou de nieuwe slimme tachograaf zijn intrede doen. Echter lijkt deze datum in gedrang te komen door de vertraging op digitale werkplaatskaarten!

Hierdoor wordt het onmogelijk alle nieuwe vrachtauto’s te voorzien van een werkende slimme tachograaf voor de beoogde datum.

 

Verschillende betrokken partijen zullen bij minister van Nieuwenhuizen aandringen om in gesprek te gaan met de EU om 6 maanden uitstel te krijgen.