Strengere controle door ILenT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert sinds april bestelauto’s en kleine vrachtauto’s, waaronder ook pakket- en koeriersdiensten, intensiever op overbelading, aanwezigheid van een vergunning en op de rij- en rusttijden.

 

Door onder meer een stijgend aantal internetaankopen, zijn er steeds meer koeriersvoertuigen op de weg. Controles in 2014 en 2015 maakten duidelijk dat ongeveer de helft van de gecontroleerde voertuigen te zwaar beladen was. Voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg vallen onder de Wet Wegvervoer Goederen. De vervoerder is dan verplicht te beschikken over een vergunning voor communautair wegvervoer.

 

De inspecties van voertuigen worden, waar mogelijk, uitgevoerd met mobiele weegplaten. Vervolgens gaat de ILT, mede op basis van deze resultaten, administratieve controles uitvoeren bij bedrijven in deze sector. Met deze inspecties wil de ILT zorgen voor een betere naleving van de wettelijke kaders. Zowel het overbeladen als het zonder vergunning rijden worden gezien als economisch delict. Bij overtredingen kan de ILT handhavend optreden. Het uitvoeren van vervoer zonder vergunning is goed voor een boete van 4.200 euro. Bij overbelading kan een boete oplopen tot 7.000 euro.

 

Bron: TTM.nl