Nieuwe overtredingenmodule inSight Source

Rapportage-overtredingen

Vanaf dinsdag 21 juni gaat de compleet vernieuwde overtredingenmodule binnen inSight Source live! Ten opzichte van de vorige module zijn er een aantal significante verbeteringen doorgevoerd, de belangrijkste zijn de volgende:

 

 • Nieuwe lay-out
  De nieuwe lay-out van inSight Source zorgt in één oogopslag voor meer overzicht. Er zijn nu grafieken en tabellen aan de rapportage toegevoegd en wordt er met kleuren gewerkt zodat categorieën en de zwaarte van overtredingen snel inzichtelijk is.
 • Meertalig
  De hele overtredingenmodule is meertalig uitgevoerd, per chauffeur kan de taal worden ingesteld waarin de rapportage ontvangen dient te worden. Deze rapportage wordt dan als groepsrapportage aan de wagenparkbeheerder of als individuele rapportage aan de chauffeur afgeleverd per mail.
 • Vermelding boete categorieën en bedragen
  Door het opnemen van boetecategorieën en boetebedragen is nu ook zichtbaar wat de zwaarte van een overtreding is. Zo is het stapsgewijs terugdringen van overtredingen makkelijker geworden.
 • Dagelijkse verwerking data
  Data die in inSight wordt geupload wordt dagelijks verwerkt, zodat overtredingen rapportages een dag later al op te vragen zijn. De terugkoppeling naar de chauffeur kan dan veel eerder plaats vinden zodat de kans op nieuwe overtredingen tot een minimum beperkt wordt.