Minder problemen met KIWA door gebruik inSight Source

Uit recente berichtgeving van onder andere TTM en TransportOnline over de klacht van TLN en EVO aan het Ministerie van Infrastructuur & Milieu over de nieuwe aanvraagportal voor tachograafkaart van KIWA, blijkt dat deze portal slecht werkt. KIWA heeft hier zelfs al excuses voor aangeboden.

 

“Natuurlijk zijn wij bij ASSE het eens met TLN en EVO dat een portal van de overheid moet werken. Chauffeurs moeten op tijd kunnen beschikken over geldige bestuurderskaarten, zodat zij aan hun registratieplicht kunnen voldoen.”, aan het woord is Jeroen Engelhart, manager van ASSE, de ontwikkelaar van inSight Source.

 

“Aan de andere kant kunnen chauffeurs én transporteurs ook zelf veel problemen voorkomen door op tijd hun kaart(en) te bestellen. Met inSight Source hebben we een oplossing in huis, die tijdig waarschuwt als kaarten verlopen en wagenparkbeheerders helpt bij het verplicht downloaden van gegevens. Dat kan bij ons zelfs volledig ‘remote’, dus op afstand, tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Dit neemt overigens niet weg dat in geval van diefstal of verlies, KIWA snel nieuwe passen zou moeten kunnen aanleveren.”

Steeds meer transporteurs ontdekken de gemakken van inSight Source, zoals het online inzicht in de rij- en rusttijden van chauffeurs, analyse van eventuele overtredingen, voorkomen van boetes voor niet tijdig aanleveren van bestanden en het altijd hebben van een back-up van belangrijke data.

 

“inSight Source levert daarnaast nog vele andere handige functies. Als we zien dat nieuwe opties gewenst zijn, worden ook deze weer in gebouwd, zodat de software altijd optimaal aansluit bij de praktijk van het transportbedrijf. Daarnaast geven klanten aan dat ze inSight Source als erg gebruiksvriendelijk ervaren. Met het implementeren van nieuwe mogelijkheden wordt altijd gekeken om de gebruiksvriendelijkheid te behouden.”, aldus Engelhart.

 

Neem gerust contact op met een van onze resellers om meer te weten te komen over de voordelen van inSight Source.