Grootste denkfout bij dagelijkse rust

Verordening (EG) 561/2006 artikel 8 lid 2: “Binnen elke periode van 24 uur na het einde van de voorafgaande dagelijkse of wekelijkse rusttijd moet een bestuurder een nieuwe dagelijkse rusttijd genomen hebben”. Dit redelijk eenvoudig geformuleerde artikel resulteert in een veelgemaakte denkfout.

 

Wat is het probleem?
Volgens de verordening moet de minimaal 9 uur rust volledig binnen de periode van 24 uur na de vorige rust plaats vinden. Is dit niet het geval dan is de chauffeur in overtreding.
We krijgen met regelmaat vragen van klanten die aangeven dat de chauffeur meer dan de 9 uur rust heeft gehad terwijl hier toch een dagelijkse rust overtreding wordt geconstateerd. Na onderzoek van de chauffeursactiviteiten blijkt dat de overtreding toch terecht is.

 

Wat gebeurt er?
Stel dat de vorige rustperiode is beëindigd op 1 maart 2014 06:00. Dit betekent dat in de periode van 06:00 tot 06:00 op 2 maart 2014 minimaal 9 uur rust genomen moet worden. Wanneer de chauffeur rust van 22:00 1 maart 2014 tot 07:00 2 maart 2014 heeft hij 9 uur gerust. Maar voor de dagelijkse rust heeft hij maar 8 uur gerust namelijk van 22:00 tot 06:00. De rust periode van 06:00 tot 07:00 mag niet worden meegeteld omdat deze buiten de 24 uur periode valt

We zien deze denkfout regelmatig. Houd rekening mee dat het gaat om een vaste periode van niet meer dan 24 uur waarin de volledige 9 of 11 uur rust genomen moet worden.