Code95 ook voor oudere chauffeurs

De Europese Commissie heeft Nederland opgedragen om uiterlijk per 1 juni 2015 de regelgeving aan te passen, omdat de huidige regelgeving in strijd is met de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid.

Bent u geboren voor 1 juli 1955?
U kunt nog zonder nascholing code 95 op uw rijbewijs krijgen door uw rijbewijs om te wisselen of te  verlengen. Daarvoor heeft u de volgende mogelijkheden:
1. Rijbewijs omwisselen
Als u nog geen code 95 op uw rijbewijs heeft, dan kunt u het laten bijschrijven:- Ga voor 1 juni naar de gemeente en vraag een vervangend rijbewijs aan.
– Het vervangende rijbewijs krijgt dezelfde geldigheid als het huidige rijbewijs.
– Code 95 wordt bijgeschreven en krijgt dezelfde einddatum als het rijbewijs.
2. Rijbewijs verlengen
(Vroegtijdig) verlengen van het rijbewijs:- Zorg dat het CBR uw Eigen verklaring vóór 1 maart 2015 ontvangt. U moet hiervoor langs een bedrijfsarts of arts van gecertificeerde arbodienst. Zie voor meer informatie cbr.nl .
– Zodra de Verklaring van geschiktheid is afgegeven, ontvangt u van ons een brief en kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente.
– Het nieuwe rijbewijs met code 95 krijgt een geldigheid van maximaal vijf jaar.

Alleen als het CBR vóór 1 maart 2015 uw Eigen verklaring inclusief geneeskundig verslag ontvangt, krijgt u gegarandeerd code 95 op uw rijbewijs. Ook als het CBR na 1 juni een Verklaring van geschiktheid afgeeft.


3. Gevolgde nascholingscursussen nog niet geregistreerd?
Heeft u wel nascholingscursussen gevolgd, maar deze niet laten registreren? Dit kan alsnog kosteloos bij het CBR. Hierbij gelden een aantal voorwaarden:

– Op het moment van het bijwonen van de cursus moet de cursus gecertificeerd zijn en het opleidingsinstituut erkend door CCV.
– De volgende documenten moeten worden aangeleverd zodat de na-registratie kan worden verwerkt: kopie identiteitsbewijs van de chauffeur, een werkgeversverklaring en een getekende   
  presentielijst van de betreffende cursusdagen.
 
Nascholing afgerond?
Heeft u voldaan aan de verplichte nascholing (35 uur, waarvan 7 uur praktijk), dan kunt u er  ook voor kiezen om na 1 juni 2015 uw rijbewijs te vervangen of te vernieuwen. U hoeft uw Eigen verklaring dan niet voor 1 maart 2015 te hebben ingediend. De code 95 moet voor het C-rijbewijs op 10 september 2016 en voor het D-rijbewijs op 10 september 2015 op het rijbewijs staan.
 
Nascholing gedeeltelijk gevolgd?
Moet u nog een aantal nascholingsuren volgen om te voldoen aan de verplichte nascholing? Dan kunt u deze volgen en door het opleidingsinstituut laten registreren. De code 95 moet voor het C-rijbewijs op 10 september 2016 op het rijbewijs staan en voor het D-rijbewijs op 10 september 2015. De nascholing moet dan ook voor deze data afgerond zijn. 
Wanneer u al in het bezit bent van code 95 kunnen nascholingsuren die minder dan 5 jaar voor het verlopen van de code 95 zijn gevolgd, ook gebruikt worden bij de eerstvolgende verlenging van code 95.
Meer informatie via de website van het CBR.