inSight Source Wijzigingen 2-6-2015

Vanaf 2-6-2015 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in inSight Source.

 

Paspoort verval datum en alert

Bij de chauffeurgegevens is nu mogelijk de vervaldatum van het paspoort/ID kaart in te voeren.
Via de instellingen kan een alert notificatie worden geactiveerd zodat ook hier een alert voor verzonden wordt. (vanaf 3 maanden voor de vervaldatum).

 

Veld ‘Kenmerk’ bij chauffeur gegevens

Een extra veld ‘Kenmerk’ is toegevoegd aan de chauffeursgegevens.
Hierin is net als bij de voertuiggegevens een vrij kenmerk in te voeren zodat chauffeurs gegroepeerd kunnen worden.

 

Weergave download momenten in download overzicht

Zowel bij de chauffeur als de voertuiggegevens is in het download overzicht (tabblad ‘Bestanden’)
zichtbaar wanneer een download heeft plaats gevonden.
Dit wordt weergegeven door een blauw kader om de betreffende dag.

 

Handmatige Invoer

Het gebruik van handmatige invoer van activiteiten wordt nu duidelijker weergegeven.
Alle onderdelen van inSight Source die hiermee te maken hebben zijn hierop aangepast.
Inzage in de activiteiten die middels handmatige invoer zijn geregistreerd is het meest zichtbaar
in de activiteiten grafiek in de chauffeursgegevens (tabblad ‘Activiteiten’).

 

Bedrijfsrapportage Werktijden

Een nieuwe rapportage is toegevoegd aan de bedrijfsrapportages.
In deze rapportage worden de werktijden per chauffeur over de periode van 26 weken weergegeven