inSight Source Update – Werktijden rapportage

Vandaag is een nieuw rapport toegevoegd aan inSight Source.

 

Dit rapport geeft de werktijden weer van alle chauffeurs per dag over een periode van een gekozen maand.  Elke chauffeur wordt op een aparte pagina weergegeven.

 

Naast het aantal uur aan werken, rust, rijden en beschikbaarheid wordt ook de begin- en eindtijd van de werkdag vermeld, Hierbij geldt dat de begintijd de eerste activiteit anders rust aan het begin van de dag is en de eindtijd de laatste activiteit anders dan rust van de betreffende dag.

 

Deze gegevens worden samengesteld door de chauffeurs activiteiten.

 

Het rapport is tevens ook als groep rapportage beschikbaar.