inSight Source Update – Overtredingen Rapportage

Op basis van meerdere wensen van onze klanten zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in inSight Source.

 

Weergave activiteiten in chauffeur rapportage overtredingen

Een wijziging in de chauffeurs rapportage overtredingen is doorgevoerd.

Met deze wijziging worden de activiteiten van de gekozen maand grafisch weergegeven bij de overtredingen.

Hiermee is het voor de chauffeurs eenvoudiger om eventuele overtredingen zelf te kunnen nakijken en te analyseren.

 

Zie figuur hieronder voor een voorbeeld over hoe de activiteiten grafisch zijn opgenomen in de rapportage.

 

Bezorging lege overtredingenrapporten naar chauffeurs voorkomen

Naast de wijziging in de rapportage zelf is bij de automatische maandelijkse bezorging van de overtredingen rapportages naar de chauffeurs nog een wijziging doorgevoerd.

Chauffeurs waar voor de betreffende maand geen overtredingen zijn geconstateerd krijgen geen email met een lege rapportage.