Gezamelijke controle ILT, douane en politie

In 8 provincies van Nederland zijn vanaf het begin van dit jaar tot nu 25 transportbedrijven gecontroleerd die ervan werden verdacht de transportregels te hebben overtreden.

 

De verdenkingen betreffen onder meer sjoemelen met tachografen, het overschrijden van de rij- en rusttijden, schijnconstructies, overbelading, fraude met mestmonsters en het overschrijden van regels voor dierenvervoer.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft bij vijftien bedrijven boetes opgelegd en processen-verbaal uitgeschreven voor diverse overtredingen. Bij de overige vervoerders loopt het onderzoek nog.

 

Van twee bedrijven is het wagenpark geblokkeerd omdat zij zonder bedrijfsvergunning reden.

Een tachograaf houdt onder meer de rij- en rusttijden bij van de chauffeur. Door het apparaat te manipuleren kan worden verhuld dat een chauffeur veel meer uren rijdt dan is toegestaan en dat hij de maximale snelheid overschrijdt. Dit is concurrentievervalsing ten opzichte van transportbedrijven die zich wel aan de regels houden. Door te lang te rijden kunnen veiligheid, gezondheid en welzijn van vrachtwagenchauffeurs zelf in gevaar komen én de veiligheid van andere weggebruikers.

 

Het programma inSight:Source helpt transporteurs deze problemen te voorkomen door het sturen van benodigde alerts en overtredingrapporten. Hierdoor ziet de transporteur snel waar het misgaat en is zodoende in staat in een vroegtijdig stadium in te grijpen.

Daarnaast is inSight:Source een zeer gebruiksvriendelijke programma, wordt het volledig in Nederland ontwikkeld en staan de ontwikkelaars continue in contact met klanten. Inmiddels zijn meer dan 5.000 voertuigen op inSight:Source aangesloten.

 

Meer info klik hier !