Opnieuw inSight Source voor W.G. Salari

Wat werd er gevraagd

Eenvoudig te gebruiken systeem voor archivering digitale tachograafbestanden met uitlees-alert.

Opdrachtgever

W.G. Salari

Geleverde diensten

inSight Source

W.G. Salari is een moderne en vooruitstrevende organisatie die transport verzorgt door heel Europa, met momenteel een sterke focus op Scandinavië, Duitsland en Frankrijk. W.G. Salari is gespecialiseerd in wegtransport en intermodaal transport van droge poeder- en korrelvormige producten.


Met behulp van inSight Source kan W.G. Salari haar digitale tachograaf bestanden uploaden, verwerken en archiveren.

Hiermee is de in de bestanden opgeslagen informatie voor W.G. Salari inzichtelijk.

 

Verder biedt inSight Source ondersteuning in de wettelijke uitlees- en bewaarplicht van deze digitale tachograaf bestanden, bevat inSight Source een melding systeem waarmee de afdeling Wagenparkbeheer tijdig via e-mail wordt geattendeerd over de uit te lezen digitale tachografen en bestuurderskaarten.

 inSight

Wilt u zelf ook meer informatie uit de digitale tachograaf halen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie!